Det ”duktiga” folket och mental ohälsa

Stress, stress, stress! Det går inte en dag då jag inte hör ordet stress i något sammanhang OCH det är sedan länge ett ord som det ligger så mycket bakom. Ändå ökar problemet och fler och fler blir sjukskrivna för utbrändhet och utmattning och den mentala ohälsan ökar. Frågan är...
Läs Mer →