Coachning

Yrkesmässig coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper individen att uppnå tillfredställande resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv. Genom coachingen fördjupar individen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet.

Coaching utgår från humanistisk psykologi och existentiell filosofi och är ett pedagogiskt samtalsverktyg med utgångspunkt i en positiv attityd till människans kapacitet. Coaching ökar individens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om sina val. Coaching inriktar sig på var individen befinner sig i dag och vad denne är beredd att göra för att ta sig dit hon/han vill vara i morgon.

International Coach Federation

1996 bildades ICF (International Coach Federation) med syftet att säkerställa en hög yrkesmässig nivå bland professionella coacher. Idag är det vanligt att både privatpersoner och organisationer anlitar en egen coach för att nå framgång inom många olika områden. Jag är certifierad ICF coach och mina samarbetspartner likaså. Du hittar mig även på online coaching hos Competencer

Väl-tränad erbjuder skräddarsydda coachinginsatser inom ledarskap och medarbetarutveckling både individuellt och i grupp.

Extended DISC

Kommunikations- och beteendeanalys med Extended DISC.

Extended DISC ger ett utmärkt utgångsläge för att ta reda på vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas i förhållande till varandra. Genom att förstå vårt eget beteende och kommunikationsstil ökar vår förmåga att skapa goda relationer med kollegor och kunder.

Extended DISC ger också en bild av företagets/arbetsgruppens kompetenser och vad som eventuellt behöver tillföras eller kompenseras för bästa effektivitet.

Ledarskapscoaching - utveckla ledaregenskaperna och nå resultat genom tydligare kommunikation och ett coachande förhållningssätt.

Medarbetar-/teamcoaching - utveckla teamet till bättre samarbete och ökat samförstånd. Genom att inkludera alla och använda allas resurser på bästa sätt och därmed nå bättre resultat

Coachen hjälper teamet att blicka framåt, upptäcka nya lösningar och möjligheter samt att utforma gemensamma och tydliga mål.

Genom att synliggöra teamets styrkor och utvecklingsområden, med t ex Extended DISC som utgångspunkt, ges en tydlig bild av teamets/gruppens kompetenser och vad som eventuellt behöver tillföras eller kompenseras för att nå bästa effektivitet. Med nya insikter och nya perspektiv frigörs oupptäckt potential som tar teamet/gruppen till ökat resultat och framgång.

Sorgebearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Din träning kan börja redan idag! Varför vänta?

Kontakta Oss