Kroppsspråkets betydelse i kommunikation

När vi kommunicerar med varandra, använder vi ord, röst och kroppsspråk. Man har genom flera studier kommit fram till att kroppsspråket är det som "talar" mest när vi kommunicerar.

Den här föreläsningen om kroppsspråk tar upp hur vi påverkar andra och påverkas av andra när vi kommunicerar, framför allt genom vårt kroppsspråk. Rösten och orden har också betydelse, men mycket mindre än vi kanske tror.

I föreläsningen kommer du att få veta mer om kroppsspråkets betydelse, hur du kan utvecklas genom att bli mer medveten om ditt kroppsspråk och mimik. Även hur din röst och tonläge har för effekt i ditt budskap.

Det är många igenkänningspunkter i föreläsningen som både lockar till skratt och insikt om hur man kan utvecklas genom att använda rätt energi, kroppsspråk och närvaro.

Kontakta mig för mer information