Motivation till motion

Vi vet idag att det är endast ca 10% av Sveriges befolkning som tränar minst en till flera gånger i veckan och blir svettiga. Dvs, man använder 70% av maxpuls när man tränar.

Vi vet också att träning bidrar till ökat välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Ändå är det så många som inte kommer igång med träningsrutiner.

I den här föreläsningen får du svar på varför det är så svårt att komma igång, vad du kan göra för att starta ett "hälsokonto", dvs investerar framför allt tid för hälsoaktiviteter. Hur du kan bibehålla en god vana och fortsatt investering.

Din nya vana och investering kommer att leda till ett friskare och kanske längre liv.

Kontakta oss för mer information