Ledarskap

För mig har ledarskap alltid varit till stor del att coacha sina medarbetare till att utvecklas! Om du vill ha en personalgrupp som är motiverad, engagerad och jobbar mot företagets gemensamma mål. Då krävs det bra kommunikation, tydliga mål, accepterade värderingar och en bra laganda. Att prioritera och delegera, att lyssna, coacha, ge feedback och följa upp på prestationer är nyckeln till bra ledarskap!

Ledarskap brukar delas upp i olika nivåer i ett företag, institutionell, administrativ och operativ nivå. Oavsett vilken nivå du jobbar på, så har du medarbetare nära dig som reagerar och agerar utifrån hur du som ledare lyssnar, kommunicerar och ger feedback.

Ett välmående företag har tydliga övergripande mål och värderingar, samt långsiktig planering (institutionell nivå). Dom har också en bra organiserad verksamhet med tydliga mål för varje enhet (administrativ nivå). De operativa ledarna har oftast specialiserad yrkeskunskap och en nära social relation med medarbetarna. Dom bygger starka team och god laganda.

Vi hjälper dig att utvecklas som ledare och skapa goda resultat!

Teamutveckling

En ledares viktigaste uppgift är att skapa ett starkt team på kort och lång sikt. En annan är att se till att all medarbetare växer, även om dom växer om en själv!

Då vi lever i en ständigt föränderlig värld, krävs det idag att vi kan skapa team som fungerar på både kort och lång sikt. Viktigt är att alla känner sig bekräftade, uppskattade och får en grupp och vi-känsla.

Med Arena teamutveckling skapar vi en respektfullt och avspänd miljö, där alla är inkluderade och får tillfälle att både ge och få feedback.

Med ARENA Teamutveckling tittar en grupp på värderingar, egenskaper och olika arbetssätt. Med hjälp av frågor och övningar ökar öppenhet, samarbete och effektivitet i t.ex. en ledningsgrupp, projektgrupp eller arbetsgrupp.

Vad ger Arena Teamutveckling?

Använt på kort sikt får ni inspiration, insikt och tankeväckare, vilket ger ”nya” samtal i gruppen. Använd Arenas feedbackspel och övningar under en arbetsplatsträff, ledningsgruppsmöte eller som inslag vid en kick-off etc. Låt en nystartad projektgrupp lära känna varandra snabbare genom frågekorten och öka därmed förmågan att fokusera på uppgiften. Ge en grupp som jobbat tillsammans länge, påfyllning och nytändning. Stöd nya medarbetare att komma in i gruppen.

Använt på lång sikt ger Arena Teamutveckling stora möjligheter att skräddarsy en systematisk, långsiktig process för grupp- och organisationsutveckling.

Din träning kan börja redan idag! Varför vänta?

Kontakta Oss