Friskvård handlar ofta om kost, motion och stress. Men även skitsnack på jobbet kan leda till ohälsa. Det gäller att skapa vi-rus för att motverka att virus sprider sig

Jag brukar tala om virus på jobbet. "Virus sprider sig när det inte finns någon rak kommunikation och olösta konflikter. Man talar med någon annan om problemet i stället för med personen som problemet berör."

Skitsnack på jobbet, med andra ord. Något som kan ge upphov till mobbning och annan psykisk ohälsa.

Låt inte virus sprida sig – skapa vi-rus

För att motverka att virus sprider sig i en organisationen, ska man jobba för att skapa vi-rus genom att bygga starka team – på både kort och lång sikt. Vilket man bör göra i såväl tillfälliga projektgrupper som i organisationer i stort.

Skitsnacket börjar hos dig själv

Hur kan man då skapa vi-rus istället för virus på arbetsplatsen?

I första hand handlar det om en mental inställning, hur jag väljer att förhålla mig till andra människor. Man behöver fråga sig själv om det verkligen är okej att prata bakom ryggen på en annan kollega? Om man inte med sin negativa inställning skapar ett virus? När vi i stället kan skapa vi-rus, genom att ge varandra feedback i form av uppmuntran eller konstruktiv kritik. Kanske en klapp på axeln i både med- och motgång!

Vinsten med att skapa starka team är ett gott arbetsklimat, att medarbetarna tycker att det är roligt att gå till jobbet. Arbetsglädje leder till både minskade sjuktal och bättre arbetsprestationer.

Från virus till vi-rus

Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet:

  • Ha en tydlig vision och mål för alla medarbetare och kommunicera dem i det dagliga arbetet.
  • Ha tydliga företagsvärderingar. Kommunicera vad ni menar med värderingar som glädje eller professionalitet. Vad betyder till exempel glädje för oss på vår arbetsplats?
  • Ge varandra kontinuerlig konstruktiv feedback.
  • Vid problem och konflikter, ta upp dem med personen/personerna det berör.
  • Börja hos dig själv: Vad kan jag göra för att få stopp på skitsnack?

Vill du veta mer?

Vi har både föreläsningar och teamutvecklingsprogram, för både mindre projektgrupper och för hela företaget. Vill du öka samarbetet, få bättre arbetsklimat och öka både produktiviteten och lönsamheten - samtidigt som alla har roligare på jobbet!

Kontakta oss så får du veta mer!

Din träning kan börja redan idag! Varför vänta?

Kontakta Oss